VEM VI ÄR

 

Vi är ett nyskapat företag med lång erfarenhet!

Anna Petraskevica – musiker, musiklärare, musikterapeut,

speciallärare. Pionjär I Lettland med special musikundervisning där

hon har skapat det första musikundervisningsprogrammet för barn

med särskilda behov innom den statliga musikskolan Pavuls Jurjans.

Utöver musikundervisningen har hon arbetat för att främja special

musikundervisning genom att organisera och leda seminarier och

kurser för lärare, samordna och delta I forskningsprojekt om special

musikundervisning med institutioner I Finland, Sverige och Estland.

Yann Le Nestour – musiker, musiklärare, sångare, klarinettist,

gambist,bl.a medlem i det psykedeliska rockbandet “Neon

heart”. I sin pedagogiska verksamhet utvecklar han lekfulla och

kreativa metoder som bygger på improvisation och på att lära

eleverna att förlita sig på sitt gehör, lyssnande och bli medvetna

om sin musikalitet. Hans arbete med röst har rötter I Roy Heart

theater och främjar frihet och utforskande av sin röst.

Vi samarbetar efter behov med andra musiker, musikpedagoger, tonsättare, operasångare, elektronmusiker, instrumentbyggare, m.fl.