Vi tror att musikalitet finns hos alla och att alla som önskar det ska kunna spela och skapa musik, oavsätt bakgrund, ålder, funktionshinder...

 

Därför har vi studerat och utvecklat undervisningsmetoder som gör det lättare att komma in i musiken, förstå hur den funkar, börja spela instrument och skapa.

 

Att spela musik är både kultur och hälsa, det utvecklar kreativitet, motorik, minne. Dessutom mår man psykiskt bättre av att sjunga och spela.

 

Vi vänder oss till alla som vill spela men vi har tänkt lite extra på grupper som av olika skäl inte självklart har tillgång till musicerande.